pampeliskaCpKP střední Čechy je nestátní nezisková organizace, jenž usiluje o posílení principů přímé demokracie, transparentnosti a vůbec o zlepšení správy věcí veřejných. Prosazuje  přístupy založené na zapojování veřejnosti do rozhodování a principu partnerství. Našimi partnery jsou hlavně města, obce a regiony Středočeského kraje, městeké části Prahy ale i některé úřady a instituce na národní úrovni.

Pozvánka na interaktivní workshopy Respekt v komunikaci - Jablonec nad Nisou

Číst dál...Kdy: 8. března 2016, od 9:00 do 13:30 hodin.

Kde: Spolkový dům, Jablonec nad Nisou, (bezbariérový prostor).

Lektorský tým: Petra Helebrantová, Martina Macurová, Ota Pačesová, Šárka Prokopiusová, Petra Štěpová, Andrea Tajanovská a další.

Pro koho je určen: zaměstnance obecních úřadů, městských částí – tzn. jejich odborů, referátů nebo oddělení, případné zájemce z dalších institucí.

 

• Umíte se vždy domluvit s občanem, který přichází do Vaší kanceláře?
• Poznáte, že má nějakou komunikační bariéru?
• Víte, jak reagovat? Co dělat pro to, abyste se domluvili?
• Pokud ne nebo si nejste jisti, přijďte, přijdeme na to společně.

Číst dál...

Pozvánka na konferenci o participaci

Číst dál...Zveme vás na konferenci o participaci, která proběhne dne 14.9. 2015 v Senátu Parlamentu ČR. Na tomto setkání chceme zejména vést debatu o participaci veřejnosti na demokratickém rozhodování v ČR. Můžete očekávat následující témata: Příklady dobré praxe domácí i zahraniční (Norsko), Panelovou diskuzi o možnostech legislativní a jiné podpory participace jako nástroje dobré správy věcí veřejných, Prezentace analýzy stavu participace v ČR, Výzva k veřejnému závazku ohledně využívání nástrojů participace v obcích a regionech Více informací během srpna zde a na www.paktparticipace.cz

Číst dál...

Diskuze nad komunikačními bariérami při návštěvě různých veřejných institucí

Číst dál...Dovolujeme si vás pozvat k diskuzi nad komunikačními bariérami při návštěvě různých veřejných institucí a možnostmi jejich odstranění, který se konná v rámci projektu RESPEKT V KOMUNIKACI. Setkání proběhne dne 7. září 2015, od 9 do 13 hodin v Therapy restaurant, café & shop, Školská 30, Praha 1, salonek v přízemí je bezbariérový prostor. Jednání bude navazovat na výstupy předešlých setkání, v případě zájmu pošleme jejich závěry. Malé občerstvení a tlumočení do českého znakového jazyka zajištěno.

Číst dál...

Tisková zpráva Pečovat a žít doma je normální

Číst dál...V květnu letošního roku jsme dokončili realizaci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji prostřednictvím odborných partnerství (zkráceně Podpora odborných partnerství). Cílem projektu bylo upozornit na potřebnost podpory péče o seniory a osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí. Projekt navazuje na námi realizované procesy komunitního plánování ve Středočeském kraji a potřebu hledat nadregionální pohled na situaci v péči o seniory a osoby se zdravotním postižením, a to nejenom ve velkých obcích, ale i v malých spádových obcích po celém kraji. Mimo jiné je naším cílem upozorňovat na možnosti komunity a její roli v sociální práci s různými cílovými skupinami klientů.

Číst dál...

Respekt v komunikaci

Dovolujeme si vás pozvat k diskuzi nad komunikačními bariérami při návštěvě různých veřejných institucí a možnostmi jejich odstranění.

Našim cílem je zpracovat návod jak má instituce komunikovat s lidmi s různými komunikačními bariérami.

Kdy:                           18. června 2015, od 9 do 13 hodin

Kde:                           Praha, místo bude upřesněno dle počtu účastníků

Číst dál...