pampeliskaCpKP střední Čechy je nestátní nezisková organizace, jenž usiluje o posílení principů přímé demokracie, transparentnosti a vůbec o zlepšení správy věcí veřejných. Prosazuje  přístupy založené na zapojování veřejnosti do rozhodování a principu partnerství. Našimi partnery jsou hlavně města, obce a regiony Středočeského kraje, městeké části Prahy ale i některé úřady a instituce na národní úrovni.

Soutěž O lidech s lidmi 2011

Číst dál...CpKP střední Čechy se již od roku 2005 aktivně podíli na realizaci soutěže „O lidech s lidmi – cena za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO." Cílem soutěže projektů veřejné správy se zapojením veřejnosti je poukázat na dobré příklady komunikace obcí, měst a regionů se svými občany a ocenit aktivity otevřených úřadů.

Číst dál...

Evropský parlament pro studenty

Číst dál...V letech 2009 až 2010 jsme realizovali projekt „Evropský parlament pro studenty“. Jak název napovídá, jednalo se o projekt určený pro studenty středních škol, kteří se v rámci online simulační hry o Evropském parlamentu MééEU zabývali podobnými problémy jako poslanci Evropského parlamentu. Hra se odehrávala na našem portálu určením pro občanské vzdělávání Dvorek.eu, jehož cílem je podporovat zájem mladých lidí o věci veřejné a Evropskou unii.

 

Číst dál...

EP for YOUth

Číst dál...Projekt EP for YOUth si klade za cíl podpořit zájem mladých lidí o věci veřejné, zejména pak ty evropské. Volně navazuje na projekt Evropský parlament pro studenty Mladí lidé během projeku na webovém portálu www.disputeabout.eu simulovali činnost europoslanců a europoslankyň a zábavnou formou se tak dozvídali, jak funguje Evropský parlament. Protože byl projekt realizován společně s partnery ze Slovenska a Polska hra se odehrávala v anglickém jazyce. 

Číst dál...

Služby pro MAS ve Středočeském kraji

Číst dál...CpKP střední Čechy dlohodobě spolupracuje s několika MAS ve Středočeském kraji.Realizovalo pro ně několik projektů,  které směřovaly k rozvoji venkova. Soustředíme se na otázky facilitace a strategického plánování mikroregionů a MAS. CpKP střední Čechy nabízí obcím i regionům svoji pomoc jako nezávislý odborník, který může pomoci jednak s nastartováním rozvoje anebo v okamžiku, kdy je třeba aktualizovat strategii mikroregionu či MAS.

Číst dál...

Benchmarking venkova

Číst dál...Projekt Benchmarking venkova usiluje o nastavení způsobu hodnocení managementu mikroregionů a MAS založeného na dobrovolném porovnávání sady indikátorů. Webový nástroj www.ehomer.cz chce tak dávat managementu mikroregionů a MAS zpětnou vazbu na jejich činnost, a tím i možnost jejich rozvoje. Tento nástroj si neklade za cíl hodnotit přístupy jednotlivých mikroregionů a MAS, ale chce u nich porovnávat dopady jejich činnosti.

Číst dál...

CpKP střední Čechy podpořili