Zpět

Metodika dobré praxe místních akčních skupin v České republice


MAS Metodika dobré praxe místních akčních skupin v České republice, CpKP západní Čechy / Kolektiv autorů / Redakční úprava: Alena Lehmannová / Grafická úprava a zlom: Hana Lehmannová / Tisk: Dragon Press s.r.o. / 1. vydání / ISBN: 978-80-86902-74-6, 63 str.
 
MASPublikace shrnuje výsledky dvouletého výzkumného projektu financovaného z programu „WD – Výzkum pro řešení regionálních disparit“ Ministerstva pro místní rozvoj, jehož předmětem bylo pilotní srovnání dopadů činnosti vybraných místních akčních skupin na území, na kterých působí, a vyhodnocení efektivnosti jejich aktivit.
Publikace je určena především profesionálům, kteří se činností místních akčních skupin zabývají. Může být ale přínosem pro každého, kdo se zajímá o udržitelný rozvoj venkova na principu partnerství.
Stěžejním výstupem projektu je jednoduchý test sebehodnocení práce místních akčních skupin. Naleznete jej v tištěné publikaci a je také zpracován  jako samostatný soubor ve formátu excel. Rádi bychom tento nástroj sebehodnocení činnosti místních akčních skupiny dále zdokonalovali. Uvítáme proto jakékoliv vaše připomínky k jeho obsahu i formě. Vaše podněty prosím směřujte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Za Vaše reakce předem děkujeme.

 

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity