Zpět

Mikropůjčky: Nový nástroj financování projektů na venkově

CpKP západní Čechy / Kolektiv autorů / Redakční úprava: Tomáš Hudec / Grafická úprava a zlom: Hana Lehmannová / Tisk: Dragon Press s.r.o. / 1. vydání / ISBN: 978-80-86902-63-0, 76 str.

 

MikropCentrum pro komunitní práci západní Čechy vydalo publikaci MIKROPŮJČKY. Nový nástroj financování projektů na venkově. Cílem publikace je popsat úvěrové schéma drobných půjček pro podnikatele na venkově, které bylo navrženo v rámci projektu „Podpora zaměstnanosti na venkově“, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity