Zpět

Mladí pro venkov – venkov pro mladé

mladi pro venkovVizí projektu „Mladí pro venkov“ je oživit venkov mladými lidmi tak, aby po svých studiích ve městech neodcházeli za prací mimo Olomoucký kraj, ale našli uplatnění ve venkovských sídlech, odkud pocházejí a zasadili se o další trvale udržitelný rozvoj vesnic i venkova v širším měřítku. Představitelé obcí by měli vytvořit „novým silám“ zázemí a podmínky k životu na vesnicích. Myšlenka realizovat projekt přišla v době přípravy České republiky na využívání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie pro období 2007–2013. Aby byly peníze efektivně využity, je zapotřebí kvalitně vyškolených a informovaných pracovníků, kteří budou na aktuální výzvy včas reagovat přípravou projektů. Tato potřeba je patrná zejména v menších obcích, kterým uvedené schopnosti chybějí a jsou tedy znevýhodněny. Předkládaný projekt vznikl jako reakce na tento problém, který byl zaznamenán při zkušenostech z práce CpKP střední Morava ve vesnicích a mikroregionech. Další fenomén, kterému se projekt snažil zabránit, se v mezinárodním měřítku nazývá „brain drain“, tedy situace, kdy absolventi škol opouštějí svá původní působiště, protože nenašli odpovídající uplatnění na lokálním trhu práce.

 

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity