Zpět

Podnikání na venkově: Podnikatelský vzdělávací kurs

CpKP západní Čechy / Michal Švagerka / Redakční úprava: Lucie Hendrychová, Daniel Leon / Grafická úprava a zlom: Hana Lehmannová / Tisk: Dragon Press s.r.o. / 1. vydání / ISBN: 978-80-86902-66-1, 138 str.

 

PodnikPublikace je určena jako doprovodný studijní materiál ke stejnojmennému kursu, který vznikl v rámci projektu „Podpora zaměstnanosti na venkově“. Tato publikace shrnuje v šestnácti kapitolách potřebné informace, které jsou základem pro Váš úspěšný vstup do podnikání. Definuje rizika, která jsou se startem podnikání spojena, a poskytuje doporučení, resp. návody pro řešení vybraných situací.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity